Започват проверки на всички речни корита в страната преди началото на топенето на снеговете. Заповедта ще бъде издадена още този месец от министъра на екологията Нено Димов.

Министър Димов напомни, че отговорността за състоянието на речните корита е на кметовете - в населените места, и на областните управители - извън тях. Проверките ще се правят от районните инспекции и ще бъдат придружени от съответните предписания.