Тази седмица започват инициираните от Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране проверки в трите електроразпределителни дружества.

Те ще продължат до 25 януари и касаят техническото състояние на съоръженията и електромерите в страната. Целта е да се види дали компаниите доставят реалната услуга, за която потребителите плащат.

На специална среща при председателя на КЕВР днес, браншът ще обсъди възможността на борсата да се доставят различни количества енергия във всички сегменти.