Внезапна проверка в бившите виетнамски общежития в столичния район "Красна поляна", където живеят близо 270 ромски семейства. Кметът на района, заедно с полиция видяха как те се отопляват и дали не застрашават качеството на въздуха. Оказа се, че само 30 процента от живеещите в общинските общежития ползват твърдо гориво.

Днешната проверка показа, че от близо 100 проверени семейства във виетнамските общежития, само 2 са използвали нерегламентирани отпадъци. Едното семейство е горяло шперплат и остатъци от шкафове, а другото много мокри дърва, които при горенето отделят много пушек. Направено им е предписание.

Николай Вушовски, зам.-кмет на община "Красна поляна": Препоръките са да са сухи дървата, защото иначе много димят, а ние точно това проверяваме - да не се горят нерегламентирани парцали, гуми и други такива неща.

Днешната проверка е втора за сезона, но от общината заявиха, че предстоят ежеседмични проверки на ромските семейства с какво гориво се отопляват.

Санкциите за нерегламентираното изгаряне на отпадъци, като гуми, дрехи и шперплат са между 50 и 5000 лева.