Новият закон за хората с увреждания отново стана повод за недоволство и полемика. Протестиращите майки на деца с увреждания напуснаха срещата с работната група, която готви промените, с аргумента, че текстовете в новия закон са преписани от сегашния. Омбудсманът Мая Манолова твърди, че с новия закон нищо за хората с увреждания няма да се промени. Работната група ще продължи работа до края на месеца с участието на експерти на омбудсмана, но без майките.

Вера Иванова: В новия проектозакон за хората с уреждания в началото всичко вървеше наред, имаше наши предложения, наши текстове, макар и сложени с наклонена черта, някои в друг цвят. В петък получихме имейл, в който всичко наше е махнато и е направено едно преписване на стария закон, даже с някои текстове, които са още по-лоши. Това е геноцид към хората с увреждания и ние като майки, като родители не можем да участваме в това нещо. Абсолютно няма никаква разлика от фиктивната оценка, която се прави в момента, всичко се базира на проценти на ТЕЛК, на проценти на годност. Както много пъти сме казвали, нашите деца са белязани с печат на ТЕЛК "негодни" и няма нищо индивидуално. А самата индивидуална оценка, ако е направена така, като е по конвенция, защото ние не искаме нищо по-различно от това, което е по конвенция, ще предпази т. нар. "фалшиви ТЕЛК-ове", защото в момента всичко е борба за някакви проценти.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Работната група е в един работен формат и се обсъждат нещата, правят се различни предложения и затова считам, че декларации, че не сме съгласни с дадено предложение, държим непременно да е на нашето предложение, защото в една работна група има различни гледни точки, различни аргументи. Естествено е. След обсъждане в този работен формат се взима решение. Разбира се, че когато има един съществуващ закон не е добре и не може всичко да е 100 % ново. Има постановки от закона за интеграцията на хората с увреждания, които следват да бъдат запазени. Каква част ще е абсолютно нова и това, което го има вече, ще стане ясно като завърши работната група. Това, което сега разделя групата е каква да бъде индивидуалната оценка на хората с увреждания и кой да я прави.