Пациенти чакат повече от година Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) да разгледа обжалванията им срещу решение на ТЕЛК за трайно нам алена работоспособност. Има ли криза в системата и какви са причините за дългите срокове - провери Паулина Найденова за "Денят започва".