Социалните служби отнеха децата на Ивелина Зартова и Красимир Тодоров, след като многодетното семейство остана без дом заради пожар през януари тази година. По заповед на директорът на дирекция „Закрила на детето” – Русе, осем от децата им живеят в приемни семейства, две са настанени в кризисен център, а другото е в център за настаняване от семеен тип. Къде живеят родителите днес, имат ли условия да се грижат за тях и какво е становището на специалистите, разказват в "Денят започва" Пламенка Тонева и Светла Ганчева.

Русе