След две години работа в чужбина, млад български информатик, успял на трудовия пазар във Великобритания, реши да се върне в България. Исмаил Узунов е избрал да започне работа като учител по информационни технологии в Благоевград.

Исмаил Узунов е на 27 години, завършил е специалност информатика с педагогически профил. След университета не намерил работа у нас и заминал за Англия. Нито за миг обаче не се отказал от мечтата си да бъде учител.

Исмаил Узунов: Избрах учителската професия поради доста причини, една от които е, че в моето семейство има трима учители, които активно преподават. Другата причина е, че харесвам да преподавам на деца и фактически се върнах, за да допринеса нещо за българското образование.

Докато бил в Англия, видял обява за работа в благоевградско училище.

Ася Бояджиева, директор на ПГИ "Иван Илиев" Благоевград: Изключително приятно бях изненадана и почти в момента, в който той сподели, че пристига със самолет от Лондон за нашето интервю, почти веднага взех решение, че това ще бъда човекът, който ще бъде назначен.
Исмаил Узунов: По начало съм родолюбец и обичам нашата страна, прекарал съм живота си тука, и колкото и да е странно, всъщност парите не са всичко на този свят.

Младият мъж преподава на 8, 9 и 10 клас. Казва, че и след 10 години се вижда като учител, защото смята, че това е неговото призвание.