Инкасаторите на EVN ще отчитат електромерите на абонатите си и през почивните дни, когато засичането на показателите съвпада с редовния месечен график – съобщават от дружеството. Причина за това е изискването, което регулаторът заложи, сметките да са за...

Инкасаторите на EVN ще отчитат електромерите на абонатите си и през почивните дни, когато засичането на показателите съвпада с редовния месечен график – съобщават от дружеството. Причина за това е изискването, което регулаторът заложи, сметките да са за срок не по-голям от 31 дни. В случай на неосигурен достъп до таблата на 3 и 4 януари, фактурите ще бъдат изготвени на база потреблението през аналогичен предходен период – уточняват от EVN.

До 5 януари нито един клиент на дружеството няма да остане на тъмно и студено заради неплатени задължения.