Проверката на Комисията за финансов надзор показа, че липсват капиталови средства в 13 дружества към 30 юни 2016 г. До момента седем от тях са взели мерки, за да наваксат недостига. Изследването при пенсионните фондове е открило, че основният проблем е липсата на адекватно законодателство.

Застрахователните компании разполагат със срок от шест месеца, за да оправят финансите си. Това съобщи председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова. Днес, тя представи резултатите от първите по рода си стрес-тестове на застрахователните компании и пенсионните дружества у нас.

Проверката, която приключва с изследване на финансите на компаниите към 30 юни, е показала недостиг на 50 млн. лева капитал при 13 застрахователни компании.

Застрахователи с дефицит към 30 юни 2016 г.
ЗАД Армеец
ЗАД България
ЗАД Бул Инс
Евроинс - Здравноосигуряване ЗЕАД
ЗАД Евроинс
ЗАД ЕИГ РЕ
ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве
ЗАД Здравноосигурителен институт
СиВзК
ЗЕАД ЦКБ Живот
ЗЕАД Евроинс Живот
Животозастрахователен институт АД
Евроинс Иншурънс Груп АД (застрахователно холдингово дружество)

Седем от дружествата са взели вече мерки, за да направят корекция на капитала си. Останалите са малки компании и заемат под 2% от застрахователният пазар. Според Ралица Агаин, която е зам. председател на КФН, няма да се стигне до фалити на компаниите, напротив, те ще могат да наваксат капитала си.

По време на проверките КФН е разиграла няколко основни сценарии - неблагоприятни пазарни условия, стрес със земетресение, с наводнение и стрес с недостиг на резервите. Един от сценариите за животозастрахователите и животопрезастрахователите е допускане на риска от дълголетие. От Комисията не са наслагвали сценариите, а реакциите са изследвани за всеки по отделно.

От КФН Напомниха, че със задължително покритие в резервни фондове са задължителните застраховки.

Проверката на пенсионните фондове от своя страна е показала обща слабост на системата. Законите са така направени, че не позволяват да се хващат сделки със свързани фирми. Затова от КФН ще предложат нормативни промени. От всички изследвани 27 дружества, само при осем няма нужда от финансови корекции. Общият размер на финансовите корекции е 33 млн. лева.

Цялостното заключение на финансовия надзор е, че двата пазара - застрахователен и този на пенсионните фондове са устойчиви и достатъчно стабилни. Хората не трябва да се притесняват, допълниха още от КФН.