Кметът на "Младост" Десислава Иванчева поведе и още една битка. Тя заедно с няколко общински съветници се обявиха против готвените промени в Закона за устройство и застрояване на Столичната община. Според тях приемането им ще позволи да се строи в междублокови пространства и в зелени площи.

София

Част от залегналите промени в Закона за устройство и застрояване на Столичната община ще позволят да се строи в зелени площи, които не се поддържат. Това каза общинският съветник Войслав Тодоров, който е внесъл възражение срещу някои новости в закона.

Войслав Тодоров, общински съветник: "По този начин пада защитата от ЗУЗСО, който до момента казва, че терени за озеленяване могат да се трансформират за озеленяване."

Като неоснователни определи притесненията на общинските съветници и кмета на "Младост" главният архитект на София Здравко Здравков.

Здравко Здравков, главен архитект на София: "Проектозаконът е точно в обратната посока - защита на зелените площи, като създаваме една допълнителна защита. Терени, където е реализирано парково застрояване или изградено съществуващо озеленяване, по решение на общинския съвет се дава възможност тези терени да бъдат отреждани за публични мероприятия в режим за озеленяване, т.е. да могат да бъдат придобивани от Столичната община."

Според Здравков притеснението идва от неразбиране или се цели тенденциозно да се внесе смут. В същото време Войслав Тодоров изрази неодобрение и по отношение на заложените височини на сградите в София.

Войслав Тодоров, общински съветник: "В центъра на града се предлага височината на сградите да бъде до 50 м. Това ще рече 17-етажна сграда. Ние предлагаме да се намали до 15 метра в центъра, в южните квартали от 75 метра да се намалят на 26 метра, колкото е обикновено и извън южните квартали от 125 на 32 метра."
Здравко Здравков, главен архитект на София: "Тези ограничения са в зоните, където не съществуват такива ограничения. Това не са ограничения за цяла София."

Здравков подчерта, че целта му е била да се запази гледката към планината и затова е предложил да се въведе максимално допустима височина в зоните, където такава към момента не е съществувала.

Жителите на "Младост" излязоха на втори протест заради нов строеж

Жителите на "Младост" излязоха на втори протест заради нов строеж

Жителите на столичния квартал "Младост" излязоха тази вечер на нов протест в защита на зелените площи. Недоволството им е провокирано заради планиран...