Нарастването на броя на възрастните американци, страдащи от затлъстяване достигна нов връх и вече са засегнати 39,6% от населението, сочат правителствени данни. Здравни експерти са загрижени от затлъстяването, защото то се свързва с множество застрашаващи живота състояния като сърдечни заболявания, инсулт, диабет и някои видове рак.

Затлъстяването сред възрастните американци се увеличава непрекъснато от 1999, когато в тази графа са били 30,5% от пълнолетните граждани на САЩ.

„От 1999-2000 до 2015-16 се наблюдава нарастваща тенденция в затлъстяването и при възрастните, и при децата”, се казва в правителствения доклад, който се основава на национална представителна извадка и е издаден от националния център за здравна статистика.

„Наблюдаваната промяна в разпространението между 2013-14 и 2015-16 обаче не е била съществена както сред възрастните, така и сред децата”, показват данните.

Затлъстяването – основен проблем на варненските ученици

Затлъстяването – основен проблем на варненските ученици

Затлъстяването е на първо място сред регистрираните заболявания при учениците между 7 и 18 години във Варна през последните четири години.

В предишния доклад за 2013-14 се посочваше, че затлъстелите възрастни американци са 37,7 на сто.

Изследователите казват, че разликата между сегашния и предишния доклад не е статистически значима, защото попада в границите на статистическата грешка.

Затлъстяването при възрастните хора се дефинира като индекс на телесна маса (Вody mass index, BMI) от 30 или повече. Сред американските младежи до 19-годишна възраст 18,5% са със затлъстяване, се казва в доклада.

През 1999 младежкото затлъстяване е било 13,9 процента.