Домоуправители сигнализираха, че са изправени пред сериозни предизвикателства при осигуряването на технически паспорти на жилищните блоковете в Русе. До края на 2022 г. трябва да е ясно в какво състояние са всички сгради у нас, за да се издадат и съответните предписания за продължаване на техния живот. Въпреки това обаче въпросителните и потенциалните пречки пред тези процедури се оказва, че не са малко.

Русе

Близо 65 000 са жилищните сгради в Русе. Те обаче се строени в различни периоди при различни изисквания за безопасност, енергийна ефективност, а и животът на някои от тях според специалистите изтича.

Искрен Веселинов, председател на Парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: Целта е да се обследва сградния фонд и да се докаже неговата пригодност както за обитаване, така и безопасност при определени условия.

За над 300 от жилищните сгради в Русе отговаря професионалният домоуправител Цветелин Цонев, който трябва да договаря с проектантските фирми пълното им обследване за изготвянето на техническите им паспорти.

Цветелин Цонев, професионален домоуправител: Трябва да възлагаме или на секция или на цял блок. Няма да можем да възлагаме само на един вход.

А в Русе не са един ли два жилищните блокове с по десетина входа.

Цветелин Цонев, професионален домоуправител: Всеки един собственик трябва да осигури достъп до имота си, за да могат да влязат проектантите, да направят т.нар. заснемане на сградата. Това е по-големият проблем. Голям е процентът на празните апартаменти.

Предварителните разчети сочат, че изкарването на технически паспорт ще струва на собствениците на жилища по около 5 лв. на квадратен метър. А след това ще се изчислява и колко средства са необходими, за да се спазят предписанията за привеждането на домовете в по-добро и сигурно за обитаване на място.