Министерството на вътрешните работи предупреди за възможни затруднения в достъпа до интернет страницата си заради техническа профилактика.


Причината е техническа профилактика, която ще бъде извършена след 17.30 часа.

Проблеми може да има и с ползването на предоставяни електронни услуги.

На интернет страницата на МВР могат да се правят справки за документи за самоличност, да се проверят и заплатят на глоби, да се кандидатства за лицензи за частна охранителна дейност, за разрешителни за оръжие и др.