Пазарите за търговия на едри преживни животни в Раковски, квартал "Секирово", и Асеновград се затварят във връзка с разпространението на вирусното заболяване „заразен нодуларен дерматит“. Това е една от мерките, които предприемат властите, за да не плъзне заразата и в Пловдивско.

Пловдив Раковски

Ще бъде извършена и дезинсекция по долните течения на реките Марица и Струма, с цел да бъде предотвратено проникването на болестта чрез заразени насекоми от огнища в Турция и Гърция. Забранява се издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и транспортиране на едри преживни животни с изключение на такива които се карат в кланица.

Движението трябва да се осъществява след получено разрешение от Българската агенция по безопасност на храните. Необходимо е да бъде приведена в готовност наличната земекопна техника и да се актуализират местата за загробване на животни.

Към момента заразен нодуларен дерматит е констатиран в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, област Хасково и в Гара Михайлово, област Стара Загора.