Лишен от свобода в затвора в Бобов дол осъди Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и очаква да получи 700 лв. за нанесени неимуществени вреди. Решението е на Административния съд в Кюстендил, като магистратите отхвърлили претендираните в иска на ищеца 2800 лв.

Бобов Дол

Затворникът се оплаквал, че през март тази година е бил подложен на изолация в наказателна килия, изтърпял е лишение от социални контакти, телевизия и радио, бил е подложен на психически тормоз и настанен в зона с повишено внимание. Съдът в Кюстендил намали обезщетението на 700 лв. като мотивите са, че посочените вреди не засягат жизнено важни потребности за личността на затворника. Липсват и доказателства за настъпили особено съществени травматични увреждания върху неговата психика и физика. Решението на Административния съд в Кюстендил, подлежи на обжалване пред касационния съд.