Сондажни дейности на площадката на завод за производство на лекарства в Разград са причина водите на река Бели Лом да потъмнеят. Това е установила извънредната проверка на Регионалната екоинспекция в Русе, направена заради сигнал на граждани за замърсяване на реката.

Разград

След оглед на стар колектор, собственост на дружеството, експертите са стигнали до площадка, където се правело проучване заради предстоящо изграждането на склад. При сондажа се е формирал отток от подпочвени води, който е повлякъл почва и глинени фракции. Първите резултати от водните проби не показват отклонения от Ph, общ азот и фосфати. Очакват се обаче повишени стойности на неразтворените частици. На дружеството са дадени предписания да прекрати изпускането на води в канализацията.