Гласуването на изборите за местна власт в Украйна приключи в цялата страна. По данни на организацията "Опара", която е сред наблюдателите на изборите, малко преди края на гласуването участието е около 40%. Украинските граждани избираха свои представители в селски, селищни и градски съвети в обединените териториални общини (ОТО), както и селски, селищни и градски кметове.