Нова електронна услуга за безработните предлага Националният осигурителен институт от юли. Заявленията за обезщетение ще могат да се подават и през интернет страницата на НОИ. За целта е нужен електронен подпис или персонален идентификационен код.

Преди да подадат заявление за обезщетение в НОИ, безработните трябва да се регистрират в Бюрото по труда. Процедурата отнема около 30-40 минути с чакането. Възможност за регистрация по електронен път няма.

Юлияна Стефанова - началник на отдел в "Бюро по труда","Възраждане": "Очакваме в най-скоро време да се случи и това. Идеята е лицето да може да се регистрира по електронен път в Национална база данни и след това, в удобно за него време, да посети и трудовия посредник, за да може да бъде изготвен план за действие".

Средно 13 000 безработни на месец подават заявления в поделенията на НОИ в страната. Процедурата отнема около 20 минути без чакането.

Георги Станков: "Предполагам, че около 2 часа минимум ще ми отнеме тук".
Георги Георгиев: "Преди няколко години също бях безработен и тогава чаках може би повече от 4 часа, но днес явно съм късметлия, защото има само няколко човека".

Безработните вече могат да избират - да подадат заявлението в поделение на НОИ или по електронен път.

Георги Станков: "Няма да има много разходи, като идване до тук. След това времето, което е необходимо за подаване".
Георги Георгиев: "Много по-удобно, отколкото да висим на тези опашки".
Кина Койчева-Лукарска - експерт в НОИ: "Може би улесняване на колегите, защото ще избегнем някакво струпване на хора. И недоволство от страна на лицата за необходимостта от изчакване".

Услугата е достъпна само с електронен подпис или с персонален идентификационен код на НОИ. Безработните трябва да попълнят заявлението и да приложат заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Кина Койчева-Лукарска - експерт в НОИ: "Актът се представя като прикачен файл. Като не е необходимо непременно да бъде сканиран този документ. Може да е снимка - във всякакъв вид го приемаме".

Други документи при подаване на заявлението по електронен път не се изискват. Обработката отнема един ден.