Националната асоциация на зърнопроизводителите се обяви категорично против инвестиционното намерение за добив на газ в Добруджа. Те искат диалог с премиера и министъра на земеделието за спиране на концесията.

Генерал Тошево

На закрито извънредно заседание на управителния съвет на асоциацията в Ген. Тошево беше взето решение да се изготви филм за вредите от неконвенционалния метод за добив на газ.

Светослав Русалов, Национална асоциация на зърнопроизводителите: „Да се запознае цялата общественост относно възможностите и рисковете, които носят добиването на газ от земните недра.“

Конкретните опасения на земеделските производители са, че газа, на дълбочина от над 2000 метра, може да бъде добиван само чрез хидравлично разбиване на земните пластове или т.нар. фракинг.

Светослав Русалов, Национална асоциация на зърнопроизводителите: „Според нас тази информация се укрива, прикрива и не се представят реалните последици, които могат да се получат при добиването на газ. При ОВОС-а, който се обсъжда в момента не са включени голяма част от съществените документи, които могат да покажат риска. Няма технологични карти, относно начина на добив.“

Зърнопроизводителите не смятат, че местният референдум, който предстои на 17-ти декември, ще има очаквания успех, още повече, че е с пожелателен характер. Те се надяват на по-широка обществена подкрепа и от сродни асоциации. Ако диалогът им с правителството се провали, те ще предприемат ефективни протестни действия.