Здравен медиатор работи с родители на деца от уязвими групи в русенския квартал “Тракцията”. Той консултира невръстни майки и техните семейства и помага на хора от малцинствените групи да водят децата си на градина и на училище.

Русе

В една от детските градини в Русе - „Ралица” вече е обособен специализиран център, в който са създадени два здравни кабинета – един по акушерство и гинекология и един за общопрактикуващ лекар. Целта е да се осигури достъп до здравно образование на уязвимите групи от ромския етнос. Вече е назначен и здравен медиатор, който ще насочва хората без осигуровки, жените с многодетни семейства и младите момичета към профилактични прегледи и грижи в двата кабинета.

"Идват ли вече майки с деца при Вас?"

Ренета Иванова – здравен медиатор

„Ами, да, посещават."

"Споделят ли проблеми? Какво Ви се налага да решавате?"

Ренета Иванова – здравен медиатор
"Във всяко семейство е различно. Да, има и семейства, които са по-откровени. В течение на времето се изгражда доверието. Всеки казус е индивидуален."

До момента са регистрирани 30 жени, които отговарят на тези критерии. Предвидени са и здравни беседи с младите майки.
Вече заработи полудневна група за деца от 3 до 5 години, които не посещават детска градина. До обяд с тях ще работят специалисти, които ще ги занимават с игри, а през това време психолог ще разговаря с родителите. Тук срещаме 13-годишната Стефка, която е изпратена да доведе по-малките си брат и сестра в градината.

Стефка Тодорова
„Те тука ще започват градина."

"Какво е хубаво за тях тук?"

Стефка Тодорова

"Защото е много близко и тука имаме много близки хора.”

В групата ще бъдат обхванати 20 деца. Интересът сред семействата в района вече е много голям.