Здравната каса планира да въведе електронни рецепти и направления от началото на следващата година. През 2019 г. се предвижда и обогатяване на информацията в електронните здравни досиета на пациентите. На сайта на Здравната каса вече е осигурена възможност на всеки, който притежава персонален код за достъп до услугите на НАП, да разгледа и електронното си здравно досие.

Всеки здравноосигурен българин има електронно здравно досие от 2009 година.

Александър Огнянов - директор на "Информационни процеси и сигурност на информацията", НЗОК: "Посещение при общопрактикуващ лекар, посещение при лекари специалисти. Каквото е отчетено за вас, при нас може да се види.

Резултатите от изследванията не се качват в досието. В момента то е достъпно само за пациентите.

д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар: "Информацията трябва да бъде достъпна за медицинските специалисти. Понякога състоянието на пациента е такова, че той не може да обясни добре какво се е случило в момента и къде е бил на лечение".
Илия Гаджев - пациент: Мисля, че точно той е човекът, който трябва да има достъп до това досие. Все пак него го интересува, дали съм имал някакви интервенции преди.

Предвижда се лекари и болници да получат достъп до електронните досиета, при условие,че пациентите са съгласни. Очаква се с изграждането на Национална здравна информационна система догодина в електронните досиета да се качва повече информация.

Александър Огнянов - директор на "Информационни процеси и сигурност на информацията", НЗОК: Резултатите от медицинските изследвания, резултатите от изследвания, които са проведени в болнични заведения.

Още до края на тази година болниците ще могат да качват епикризи в електронните досиета. От Здравната каса напомнят, че в електронното досие пациентите могат да следят дали лекари и лечебни заведения са отчели повече от реално извършените дейности.