Момчето, което обяви война на пластмасовите отпадъци и възнамерява да почисти Тихия океан. Боян Слат вече е 22-годишен, а идеята му, която преди 5 години звучеше фантастично, изглежда все по-реална.

Първоначално планът му предвиждаше да бъде изградена около 100-километрова почистваща система с формата на тръба, която да бъде поставена на повърхността на океана. Независимо че, в лабораторни условия проектът беше успешен, много учени се изказаха скептично. Но това не отказа младия холандец, напратив - амбицира го да търси нови решения.


БОЯН СЛАТ
Вместо да имаме една голяма почистваща система, прикрепена към дъното на океана, наскоро установихме, че можем да имаме по-малка, която да се носи по течението. Това, което открихме е, че на дълбочина няколкостотин метра водното течение е по-бавно в сравнение с повърхността. Така че вместо да прикрепяме системана на дъното на океана, ние ще е закрепим в по-бавното течение. Това ще забави система достатъчно, за да може тя да улавя пластмасовите отпадъци на повърхността.


Новата система ще бъде със същата форма, но много по-малка. Дължината й няма да надвишава 1 километър.

БОЯН СЛАТ
Това ще бъде плаваща система, тя ще има същото поведение като пластмасовите отпадъци. Системата автоматично ще се насочва към районите с най-много отпадъци. Така че вместо за 10 години да изчистим 42 процента от отпадъците, за 5 години ние ще можем да съберем 50 процента.


Според Боян Слат, новата система има много предимства - много по-евтина е от първоначалния вариант и за това може да бъде реализирана по-бързо.

БОЯН СЛАТ
Тази система е по-евтина. Тя е по-компактна, можеш да я пренесеш до определено място, пускаш котва, и не се налага да я вкопаваш в дъното. Така че тази система определено е по-евтина.

Според изчисленията на холандеца, системата може да започне да действа до 12 месеца, което означава 2 години по-рано от предвиденото.

БОЯН СЛАТ
С тази система ще се справим много по-бързо. За пет години ще успеем да съберем 50 процента от „пластмасовата супа".

Боян Слат планира да победи в битката си с пластмасовите отпадъци до 2050-та, когато според него Тихия океан ще бъде освободен от трудноразградимите замърсители.