Няма енергийна криза, има криза от невежество. Фразата неизменно води към името Илия Вълков, познат на света повече като Юл Браун, откривателят на Брауновия газ. Чистата енергийна смес продължава да е обвита в мистерия. А фразата добива нови измерения.

Университетът в Кеймбридж наскоро демонстрира как невежеството в енергийната сфера може да бъде преборено с помощта на… водораслите. Тяхната фотосинтеза, съчетана с познатите фотоволтаични елементи, роди нова соларна клетка с многообещаваща ефективност. Технологията е наречена БИОФОТОВОЛТАИК. Тя и способна да произвежда електричество като синтетична слънчева клетка, но го прави с помощта на органични материали.

Специално селектираните водорасли са разпределени в принципно нова система. Тя се състои от две камери, в които протичат процесите на генериране на електрони чрез фотосинтеза и превръщането на електроните в електричество. Миниатюрните елементи са пет пъти по-ефективни от предишното поколение клетки, които използваха само една камера.

Засега те имат да догонват показателите на синтетичните фотоволтаици. Учените, обаче, са окуражени от многобройните предимства на клетките, при които водораслите заместват силиция. Водораслите нарастват и се делят естествено, което ги превръща в евтин ресурс. Той буквално може да бъде отглеждан в домашна среда. Двукамерните клетки от ново поколение пък позволяват директното производство на електричество и складирането му за употреба през нощните часове.

Учените виждат възможности за приложение на технологията най-вече в райони със слабо развита електропреносна мрежа и с изобилие от слънчева светлина. Земеделските зони в Африка едва ли са единствените, които биха могли да се възползват от постиженията на изследователите от Кеймбридж. Към подобни технологии, които осигуряват енергийна незвисимост, има все по-голям интерес навсякъде по света.