Напълно наясно са с Менделеевата таблица. Умело разпадат съединения, за да търсят реални решения за пречистване на водата и почвата. Те са полски учени, успели да създадат дрожди, които се хранят със замърсители.

Яцек Костржева, представител на пречиствателна компания: Дрождите могат да унищожат замърсители от различен тип, главно въглеводороди. А това означава всички производни на петрола.

Успехът на дрождите се дължи на отделяните от тях специфични ензими.

Себастиян Дузи, главен технолог: Да, дрождите „поглъщат" различни вещества, като отделят ензими. Те могат да бъдат използвани основно за въглеводороди с разширена структура или пък за унищожаване на прости въглероди. Но като цяло дрождите могат да погълнат различни съединения, които замърсяват.

Дотук с лабораторните постижения. Първото реално предизвикателство за полските дрожди ще бъдат петролните разливи в Нигерия. През 2008 г. хиляди тонове се изляха в южната част на страната. Независимо от дългите операции по почистването и огромните обезщетения, следите от петрола там все още са огромни.

Яцек Костржева, представител на пречиствателна компания: Нашият продукт - дрождите, могат да бъдат използвани при замърсяване с изключително високи нива, там където бактериите не могат да оцелеят.

А каква е съдбата на дрождите след поглъщането на петролните хапки? Повод за притеснение няма. След като се „нахранят", дрождите умират и остават в природата като естествен тор.