Някъде на „дъното на света". Там, където все още действат законите на природата, а времето следва ритъма на тишината. Хората са рядкост, но пък морските обитатели са в изобилие. Вековна идилия, която може, но не бива да бъде нарушaвана.

Уил Маккалъм, Грийнпийс: От историята знаем, че когато човек открие нови места, той навлиза в тях и ги използва. Точно това се получава с индустриалния риболов. V Антарктика не е по-различно. Има компании, които искат да разширят своята дейност и да ловят повече крил. Онези малки ракообразни организми, които поддържат хранителната система в района. Всяко същество в Антарктика, по един или друг начин е зависимо от тези малки създания.

Настъплението на индустриалния риболов може да бъде овладяно, ако райнът се превърне в защитена зона. Желание на учени, изследователи и хиляди хора. Мисия, с която се е заел корабut Arctic Sunrise на Грийнпийс. Той е на тримесечна експедиция, за да събере достатъчно научни данни, които да помогнат за обявяването на района за резерват.

- Огромен район ще бъде защитен и той ще остане далеч от човешкото въздействие. Така риболовната дейност ще бъде ограничена, ловът на крил ще бъде ограничен и хранителната верига няма да бъде нарушена. Така зоната ще бъде съхранена за следващите поколения.

1 и 800 хиляди квадратни километра от Антарктика, в които човешкото влияние може да бъде ограничено. Ако международната общност се съгласи тази зона да бъде защитена, това ще бъде най-големият резерват в света.