Зареждане с кафе! Буквално. Не, не става въпрос за енергията, която получаваме от чаша c топлата напитка. А за превръщането на кафето в гориво. И по-точно остатъците от него.

ВЕСНА НАЙДЕНОВИЧ - ВИСАК, преподавател по химично инженерство, Университета Ланкастър: От много растения може да се получи биогориво - от соя, от рапица, от царевица.... Но според нас, след като има толкова много хора, които гладуват на Земята, вече става въпрос за етика.

Идеята да се прави гориво от кафе не е нова. Новатрскa, обаче, е технологията, която използват Весна Найденович и нейният екип.

ВЕСНА НАЙДЕНОВИЧ - ВИСАК, преподавател по химично инженерство, Университета Ланкастър: Технологията, която ни е използваме е в една стъпка да извличаме и да правим реакция. От гледна точка на инвестициите, този процес е много по-евтин.

Те успяват да оптимизират процеса, като използват само метанол и катализатор и спестяват химическите остатъци.

А дали има бъдеще горивото от кафе? Със сигурност, убедени са британските учени. Кафето е едно от най-произвежданите растителни култури в света. И засега остатъците от кафе изглеждат като неизчерпаем ресурс.

ВЕСНА НАЙДЕНОВИЧ - ВИСАК, преподавател по химично инженерство, Университета Ланкастър: Първата ни цел, това са кафенетата и компаниите за кетъринг. А после се надяваме да включим и домакинствата чрез разделно събиране на остатъците от кафе.

А дали с откритието Весна Найденович и нейният екип ще спасят света? Не, те нямат такива претенции. Нито пък, че горивото им може да задоволи енергийните нужди на целия свят. Но са щастливи, че са открили един от процесите, които могат да помогнат за преодялаване на зависимостта от изкопаеми горива.