Това е Ирландия. Наситено зелените пейзажи и скалистите брегове разполагат с отдавна запазена марка за сурова красота в географските справочници. Напоследък, обаче, Ирландия е на път да впише името си като първата страна, която официално ще приеме пълното изтегляне на инвестициите, подкрепящи развитието и ползването на изкопаемите горива.

Изготвената законодателна мярка в тази посока е определяна като "първата по рода си". Тя вече беше приета с мажоритарен вот в парламента.
Важната стъпка може да позволи на Ирландия да изтегли напълно инвестициите в държавния фонд за развитие, които подкрепят употребата на петрол, газ и въглища. Общата сума от фонда на този етап възлиза на около осем и половина милиарда евро. Новината предизвика немалко коментари, като масираното одобрение дойде основно от средите на движението за "деинвестиране".

Какво е "деинвестиране" ли? Разбира се, обратното на инвестиране. А каква е ползата от него? Немалка. Световното движение, което има последователи в редица държави, действа от десетилетия. То организира кампании за изтеглянето на средства и подкрепа от действия, бизнес, стоки и услуги, които са вредни за човечеството. Голямата звезда на движението изгрява през 80-те с мащабната инициатива за изтегляне на инвестициите от бизнеса и компаниите, подкрепящи апартейда в Южна Африка. Действията осигуряват прехода на страната към демокрация. Друг голям пробив на движението е деинвестирането от сектора на производството и търговията с тютюневи изделия и кампаниите против тютюнопушенето.

Новата вълна на деинвестиране от сектора на изкопаемите горива набира все повече последователи. Градове, общини и частично държави изтеглят средства от замърсяващото производство и употреба, за да ги насочват към по-перспективни и най-вече щадящи здравето сектори на енергетиката, транспорта и строителството.
Ирландия има всички шансове да се превърне в първата държава в света, която ще скъса напълно с дотациите за икономиката, подхранвана с изкопаеми горива. Новият прочит на твърдението, че животът и здравето нямат цена, набира сила, за да задвижи още държавни политики по света.