Нова Зеландия. Страна, на която природата е дала много. Но напоследък като че ли иска да й го отнеме. Там има около 3000 ледници и всички отстъпват територия под натиска на климатичните промени.

Най-осезаемо е отстъплението на Франц Йозеф. Доскоро това беше един от най-достъпните ледници в света, но се оказа, че за последните 10 години размерите му са намалели с 800 м. А за един век - с 3 километра.

За някогашните красиви гледки напомнят само снимките от туристическите табла. Достъпът от периферията по леда вече е невъзможен. Затова хеликоптери пренасят туристите до високите точки на Франц Йозеф.

Паскал Сирги, изследовател от университета "Отаго", Нова Зеландия: Изчезването на ледниците означава по-ранно настъпване на лятото, по-дълги периоди на суша. А това със сигурност ще повлияе на живота - на различните дейности, на туризма, на земеделието.

За някои смаляването на ледниците може и да попада в графа "изтъркано еко-клише". Но следенето на процесите, свързани със смаляване и изчезване на ледената маса има конкретни и доста тревожни измерения.

Ако промените продължат със същите темпове, за Оукланд - най-големият град в Нова Зеландия, това означава постоянни наводнения.