Студено, по-студено и още по-студено. Това все по-често ще чуват жителите на Великденските острови. Туристите, които все още не са били там, ще бъдат разочаровани. Това е едно от местата на Земята, които ще бъдат засегнати най-бързо и най-тежко от климатичните промени.

Камило Рапу, президент на Местната полинезийска общност: Тук климатичните промени ни атакуват директно. Имаме суша, имаме замърсяване, имаме плаващи към острова отпадъци, рушащи се скулптури. Дори и да полагаме усилия, да се опитваме да съхраним островите, ние сме подложени на въздействието на промените в климата.

3500 километра от Тихия океан делят Великденските острови от Чили. Това е едно от най-изолираните места на Земята. Прогнозите са, че с всяко десетилетие водите край острова ще изстиват с малко над една десета от градуса. На сушата пък безводието ще става все по-осезаемо.

Тахира Едмъндс, експерт по климатични промени: От 2010 г. има рекорден спад на валежите. Най-тежко беше през 2017 г. Тогава бяха регистрирани най-малко валежи в историята на островите.

А когато вали, дъждовните капки се изпаряват много бързо.

Ниноска Хук, регионален инспектор по околната среда: Това убива лагуната. Опитваме се да махнем инвазивните растения на ръка, но може да видите, те покриват цялата лагуна.

Островите са изправени пред още една опасност - пластмасовите отпадъци, които водните течения изхвърлят по бреговете им.

Вайроа Ика, ръководител на служба по околната среда: Ние сме в океана, така че получаваме отпадъците на целия свят.

Според изчисленията, около Великденските острови "плават" 19 хиляди тона отпадъци. Те отдавна са в менюто на рибите и птиците в района. Зловещ отпечатък, който климатичните промени и замърсяването остават върху едни от най-красивите гледки на Земята.