Колко чист е въздухът в колите? Не много, показват изследванията. Особено, ако автомобилът се озове в голямо задръстване. Там концентрацията на вредни газове е толкова високо, че често надминава допустимите норми.

Матю Джонсън, професор по химия в Копенхгенския униерситет: Да, когато сте в колата, вие поглъщате директно въздуха от трафика. Газовете, които идват от автомобилите пред вас. А това означава, че нивото на вредни газове вътре в автомобила е много високо. Направихме тестове в Лондон и установихме, че замърсяването вътре в колата е с около 20 до 40 пъти над допустимите норми. Данните са както за азотния диоксид, така и за праховите частици.

Традиционните филтри в автомобилите поглъщат предимно праховите частици, но не и азотния диоксид. За това Матю Джонсън и екипът му създали малък преносим уред, който пречиства въздуха в купето на колата.

Матю Джонсън, професор по химия в Копенхгенския униерситет: Искахме да създадем уред, който да осигурява чист въздух. Това е химичен филтър, който поглъща азотния диоксид, озона и миризмата от колата. Освен това, нашата цел беше уредът да филтрира и праховите частици от въздуха. Филтърът има два безшумни вентилатора и работи, когато се включи към запалката в колата.

При тестовете в Лондон учените установили, че 10 минути след включването на уреда, нивото на азотния диоксид вътре в автомобила, намаляло с 95 процента.

Но купетата на колите не са единственото място, където филтрите ще доказват ефективността си. Според създателите на уреда, той може да намери широко приложение.

Матю Джонсън, професор по химия в Копенхгенския униерситет: Той може да бъде използван на обществени места. Например в кафенета, при всякакви превозни средства или вътре в сградите.

Според изчисленията, ако уредът се използва всеки ден за два часа, филтърът трябва да бъде сменян веднъж годишно.