Стартът на околосветската обиколка по море, само с енергия от слънце, вятър и водород. От френските брегове започна одисеята на първия кораб, задвижван единствено от възобновяеми източници на енергия.

ВИКТОРИЕН ЕРЮСАР, капитан на кораба "Енерджи обзървър"
Електрическите мотори са включени. Да, нищо не чувате.... Започва пътешествието.
ВИКТОРИЕН ЕРЮСАР, капитан на кораба "Енерджи обзървър"
Искаме да насочим общественото внимание към третата индустриална революция след въглищата и петрола. Това е революцията на водорода. Водородът е нещо великолепно, както и всички възбновяеми източници на енергия. При тях няма вредни емисии, няма вредни газове или пък фини частици, които са вредни за здравето.

Наричат го съвременния Кусто. 38-годишен мореплавател, изповядващ житейската максима, че няма невъзможни неща. На Енерджи Обзървър той ще пътува с Жером Делафос - режисьор и професионален гмуркач.

ЖЕРОМ ДЕЛАФОС, рък. на експедицията "Енерджи обзървър":
Имаме две цели - първо да изпробваме новите технологии. Но за да ги изпробваме, ние трябва да плаваме, трябва да стигнем да четирите краища на Земята. Трябва да знаем как може да се използва соларна енергия на Северния полюс или пък на Екватора. Искаме да съживим старата традиция на експедициите.


Катамаранът е дълъг около 31 метра и е широк около 12. На повърхността му са монтирани соларни панели и две перки. Когато няма достатъчно слънце или пък вятър, корабът ще използва водород, получен от морската вода.
По план експедицията трябва да продължи 6 години.

ВИКТОРИЕН ЕРЮСАР
Вместо да правим околосветско пътешествие от точка А до точка А, ние ще спрем на 101 места в над 50 държави.


Пътешествието има логичната подкрепа на държавата, в която беше подписано Парижкото споразумение за климата.


НИКОЛА ЮЛО, министър на околната среда на Франция:
Ролята на държавата е да определи цели, а след това да създаде благоприятни условия, в които да се търсят решения. И постепенно, това което принадлежи на миналото като енергиен или транспортен модел, да отпадне. Аз съм убеден в решенията. Но ме притеснява скоростта, с която ще реализираме тези решения, защото времето напредва.


Екипажът на "Енерджи обзървър" ще доказва на практика предимствата на автономното захранване от възобновяеми енергийни източници. Но околосветското пътуване има и по-важна мисия - да даде своя принос към бързите темпове, с които електрическото задвижване навлиза в бита и икономиката навсякъде по света.