Изграждане на къща "листо по листо". Вероятно така ще се строи в бъдеще. Растенията и роботите се съюзяват, за да създадат солидни конструкции. Тухлите и бетонът са изключени като строителни материали. Използват се растения, сензори, LED светлини и компютри. Звучи фантастично, но в някои европейски лаборотарии вече се полагат основите на постройки от този тип.

МОХАМЕД СООРАТИ, компютърен специалист: Нашата отправна точка са растенията. Те растат като се движат към светлината. За това се опитваме да имитираме този процес.

От симбиозата между роботите ще се появят "живи" сгради, които в бъдеще ще преосмислят пространствата.

МУСТАФА УЙБИ, компютърен специалист: Как се осъществява симбиозата между роботите и растенията ли? Всеки малък робот има 6 LED светлини. Те привличат растенията, като произвеждат синя светлина и така насочват растежа в определена посока. От една страна роботите отчитат процесите в растенията, а от друга между самите роботи се осъществява комуникация. Например един робот може да каже на друг кога да осигури определена светлина и така да насочи стеблото на растението в друга посока.

При футуристичния строеж се използва скеле, около което се преплита растението. В една датска лаборатория търсят най-подходящите форми за "растежа" на бъдещите сгради.

арх. ФИЛ АЙРЕС: Използваме плоски повърхности, които лесно се свързват и сплитат. А това позволява да бъде създадена по-голяма конструкция.

Засега най-голямото предизвикателство за учените е как да "обучат" роботите сами да "строят" и да изграждат сложни конструкции.

ХЕЙКО ХАМАН, компютърен специалист: Роботите трябва да разбират растенията. Да знаят всичко за тях - дали са по-стари, дали имат дървесна структура.

"Изграждането" на такава къща въобще не е бърз процес. Според архитектите, строежът вероятно ще продължи над 40 години. Но пък чакането вероятно ще си заслужава.