Ловци на енергия. Хващат я в големите градове. Там, където сградите са прекалено близо една до друга и въздушните течения трудно си пробиват път край тях. Ясеен и Николас са създатели на преносима вятърна турбина.

Николас Орелана, създател на проекта "Турбина 0-вятър": Направихме различни тестове. Изпробвахме турбината при ветровито време, при крайбрежни сгради.... на всякакви места. Пробвахме я дори в тунел, където беше доста ветровито и тя успя да генерира енергия.

Идеята за преносимата турбина се появила случайно. Първоначалната цел на двамата изобретатели била да подобрят марсохода, който улавя ветрове, идващи само от една посока. Ясен и Никола не създали нов космически уред, но пък успели да изобретят устройство, което може да прихваща ветрове от различни посоки.

Ясеен Нурани, проект "Турбина 0-вятър": Да, така е. За тази турбина няма значения откъде духа вятърът. Тя го улавя от всички посоки - вертикално, отдолу, отгоре, отстрани или диагонално.

Малко, леко и лесно за монтиране. Устройството е с диаметър 25 сантиметра. Перфектно решение за презастроените градове.

Турбината има няколко отвора и преходи, през които преминава въздухът. Това създава налягане в различни части на кострукцията и тя започва да се върти в една посока.

С усъвършенстването на преносимата турбина предизвикателствата пред двамата изобретатели не приключват. Напротив. Решението им за вятъра ги отвежда на ново ниво. Тяхната нова цел е да уловят енергията на вълните.