Не се смята за творец, но някои смятат работата му за произведение на изкуството. Тед Акуърд - инженер, който от 10 години преоткрива производството на декоративни покрития, като въвежда в него принципите на рециклирането.