Затворените пространства. Там, където съвременният човек прекарва 70 на сто от живота си - в работа, почивка, сън, забавление, хранене, мечти... Факт е, че сградите определят ритъма и качеството на живот. Колкото по-устойчиви са зданията, толкова по-добре. Британецът Мартин Таунзънд е наясно със здравите основи и активните промени на критериите за устойчивост.

МАРТИН ТАУНЗЪНД, директор „Устойчиво развитие" в сертифицираща компания: Най-добрите практики са свързани с изкуствения интелект, с най-напредничавите постижения на нашето време. Но някои от принципите на устойчивостта всъщност ги има от векове. В този смисъл преценяваме материалите, как те са добити, какво е влиянието на сградата върху околната среда.

Експертната оценка е продължителен процес.

МАРТИН ТАУНЗЪНД, директор „Устойчиво развитие" в сертифицираща компания: Вземаме най-подходящите световни практики, съпоставяме ги с местните изисквания и се опитваме заедно с дизайнерите, архитектите, строителите и клиента да постигнем резултати отвъд очакванията. Така нещата вървят напред.

Принципите на този процес работят в много здания по света, а вече и у нас. Едва ли мнозина са наясно, че в новоизградения комплекс на столичната улица „Сан Стефано" топлината от хладилните инсталации на супермаркета се използва от СПА-център на първото подземно ниво. Зарядната станция за електромобили в подземния паркинг е автономна и се зарежда от фотоволтаични модули на покрива. Растителността в зоната на сградата се полива само с дъждовна вода от специален резервоар, а притокът на естествена светлина в затворените пространства е максимален.

МАРТИН ТАУНЗЪНД, директор „Устойчиво развитие" в сертифицираща компания: Трябва да се използват най-добрите практики на всички времена, за да сме сигурни, че съответната сграда е възможно най-добрата.

Тоест такава, в която се диша леко, работи се приятно, пести се енергия, а усещането за простор прелива естествено в това за уют.