Тук има планини от отпадъци. Тонове ненужни електрически уреди от целия свят. Град Гию - световния център за рециклиране на електронни отпадъци. Доскоро такава беше славата на китайския град.

От началото на 2018-та, обаче, властите в Пекин решиха да ограничат вноса на излезли от употреба уреди от чужбина. Забрана, която остави много държави пред проблема какво да правят със старите телефони, счупените компютри, изхърлената електроника, дрехи, пластмаса и хартия....

проф. ВАН ДЖИНВЕЙ, Шанхайски университет: Китай има много голяма индустрия и за това се нуждае от много суровини. Ако не внася отпадъци, страната ще трябва да рециклира само отпадъци от Китaй. Преди китайския отпадък не се рециклираше много, но сега нещата ще се променят.

Преработване на електронни отпадъци - от години това е поминъкът в Гию. Всички в града са придобили умението да разглобяват и претопяват ненужните уреди.

- През 1999-та година дойдохме тук.

До преди пет години в града имаше над 5 хиляди компании, които преработваха отпадъците. С новите ограничения обаче, изчезнаха и малките фирми.

Джен ДЖИНСИОН, зам.-председател на индустриалния парк за рециклиране в Гию: Преработването на отпадъци е много повече от индустрия тук, това е професия за много хора. Но не можем да кажем, че това е залязваща професия, защото тя е необходима.

Местните хора казват, че откакто забраната влязла в сила, отпадъците в града намалели с тонове. Вместо малки компании, сега в Гию се строи огромен завод, който ще преработва отпадъците. Гигантската индустрия завърта в нов цикъл планините от електроника. Ход, който ще повлияе на отношението и справянето с електронния отпадък в много страни по света.