Ротердам. Там, където хората съжителстват с водата. Резултатът от всекидневната им дейност плува край бреговете. Река Маас носи нови и нови отпадъци към Северно море. Местните власти улавят повече от хиляда кубически метра пластмаса всяка година. А фондацията "Рециклиран остров" е намерила ефектно и ефективно решение да върне този отпадък в ротердамски води. Само че за добро.

25 партньори на общинско, университетско и бизнес ниво участват в проекта, наречен "Плаващ парк". Всеки има своята роля - от изваждането на плаващите отпадъци до поставянето на последната тревичка върху плаващите платформи. Събраният отпадък преминава няколко етапа на обработка, като пластмасовите компоненти се сортират и нарязват. Следва претопяване и изливане в калъпи за плоскости.

Многоъгълните платформи са конструирани във вид на модули, които могат да се съчленяват в различни конфигурации. Монтажът във вода изисква прецизно потапяне и фиксиране.

Ролята на плаващия парк е не просто да намира приложение на събрания отпадък. Той приютява подходящи растителни видове и пространства за отдих. Частично потопените градини нямат нужда от поливане.

Цялата конструкция допринася за по-чиста водна среда. Плаващият парк привлича и рибите, които хвърлят хайвера си в близост до него.

Около декар и половина е първата плаваща модулна платформа, инсталирана край Ротердам. Инициаторите на проекта са сигурни, че тя е само началото на конструкции от този тип, които могат да променят пейзажа не само край холандските брегове, а и в подобни зони навсякъде по света.