Презареждане на почвата. По естествен начин. Учени от университета в Плимът твърдят, че са намерили решение за изтощените земеделски площи. Защо е важно откритието им ли? Огромна част от почвата на Земята е болна, заради огромните количества въглероден диоксид, които поглъща от атмосферата, заради пестицидите, с които се обработват посевите и заради куп още дейности на хората.

Д-р Марк Фицсимънс, ръководител на проект за обогатяване на почвите: Искаме да създадем почва, която да е с по-добри характеристики дори от естествената.

Създадената от британските учени почва съдържа растителни остатъци, глина, пясък и кори от дърветата.

Д-р Марк Фицсимънс, ръководител на проект за обогатяване на почвите: Да, почвата, която ние създаваме, съдържа основно глина и пясък. Растителните остатъци, обаче, са много важен елемент, а те могат да се набавят отвсякъде. От градината, от домакинствата. Отвсякъде.

Покривът на университета в Плимът е превърнат в лаборатория, в опит да се открие най-подходящата консистенция.

Д-р Риъчъл Уормингтън, ръководител на научно звено: Използваме остатъци, които обикновено отиват на сметището. Ние, обаче, им даваме възможността те да се превърнат в лечебно средство за изтощените почви.

Като за начало британските учени предлагат презареждането на почвата да започне от мини и изтощени от заводи райони. Преди да се премине, обаче, към масовото наторяване, трябва да завършат тестовете в Университета.

Учените ще наблюдават как се отразяват сушата и влагата на новата почва и доколко тя се влияе от климатичните промени. По изчисления на ООН, ако почвите по света продължат да загиват със същите темпове, то след 60 години има опасност горният почвен слой на Земята да изчезне напълно.