Родом са от Гватемала. Но създателите им твърдят, че са родени от природата. За да служат на човека. За да радват окото му, да галят сетивата му и ... за да бъдат здрави, независимо че първото впечатление за структурата им е за нещо твърде крехко.

Не. Не е крехко, а изключително добре премислено и изчислено. Авторите следват естествените извивки на листата, клоните и стволовете на дърветата. Години наред те са изчиствали сглобката на мебелите, които израстват в работилницата им. Столове, в които класическите ръбове и прави линии за извити до измеренията на съвършеното изкуство. Столове, които не изискват твърде много материал. Мебели, които могат да бъдат пренесени в чанта и да се разраснат до необходимите размери. Мебели, които променят пространството с една основна мисъл - да го направят част от природата.

Необходима ли е такава възхвала? Защо е това възхищение? Има защо. Мебели от този тип преобръщат представите на съвременния човек за вписването на продуктите в околната среда и в живота на хората. Малко столове са създадени така, че да се напасват към позите на човека - когато е активен, когато иска да се отпусне и дори когато изпадне в онова приятно състояние на дрямка, което възстановява тялото и духа му. Обикновено тялото е принудено, малко или много, да се съобразява с извивките и повърхността на стола. Тук... е точно обратното.

И, нека добавим нещо в заключение и като за финал. Всъщност резкият край е невъзможен. Защото извивките на мебелите, създадени в тази гватемалска работилница, са продължение на безкрайните природни цикли. В случая със столовете авторите им скромно отбелязват, че търсят най-подходящия и удобен посредник между извивките на земята и тялото на човека.