Воден мъх. Растение, което се среща по крайбрежните зони на водни басейни в северните райони на Швеция. Освен неизменна част от пейзажа, този мъх е и чудесен естествен филтър, който пречиства замърсените от минна дейност води в тази част на страната. Специфичните му свойства са привлекли вниманието на изследователски екипи от Стокхолмския университет.

проф. Мария Грегер: Мъхът действа много добре при високи нива на арсен. За много кратко време той може да пречисти водата от арсен.

Това е основното предимство на водния мъх. Той притежава свойството да се справя с арсена във водата и да намалява риска от ракови заболявания.

Учените смятат, че растителният филтър може да намери широко приложение в районите с ниски температури, където растителността по принцип е по-оскъдна.

проф. Мария Грегер: Една от идеите е този мъх да бъде използван не само директно във водата, но и във влажните зони. Например в езера. Мъхът може да бъде съчетан с други растения, така че да бъдат оформени паркове.

Растенията отдавна са се доказали като естествен филтър за водата - дотолкова, че някои специално отгледани видове напълно заместват пречистващите устройства и химикалите в градски басейни. Шведският мъх, обаче, успява да превърне замърсената вода в питейна, при това за твърде кратко време.

проф. Мария Грегер: Наблюдавахме как този мъх поглъща и други тежки метали. Така че водните мъхове вероятно ще могат да се използват за пречистване на водата и при по-топъл климат.

Успешните тестове до момента откриват нови хоризонти за употребата на водните мъхове като естествени пречиствателни станции и в умерените ширини.