Лампи, храна, изкуство, гориво. Те са всичко това - едновременно и поотделно. Лампите с водорасли от инсталацията „Живи неща" са наричани с право "водни фабрики". Създадени от дизайнерите Жакоб Дуениа и Етан Фрие. Лампите са част от вътрешното оформление на помещенията, като същевременно водят свой живот.

Светлината играе в зеленикавите оттенъци на съдовете със спирулина, но спомага и за активната фотосинтеза. В резултат спирулината в контейнерите нараства със стремителни темпове. Впрочем тя е известна и като суперхрана. Половината от теглото й в изсушен вид представлява чист протеин. Ето защо спирулината се използва като здравословна хранителна добавка с доказани качества.

Микроводораслите влизат успешно и в състава на биогоривата, като спестяват вредни емисии от гниенето на биомасата, а заместват и изкопаемите горива. Въвеждането им в сградните инсталации преосмисля цикъла на повторна употреба на светлината, топлината и въглеродния диоксид от жилищата, подчертават авторите на проекта.

Инсталацията им напомня именно за огромния потенциал на водораслите. Дизайнерите смятат, че най-логично място за разполагане на лампите им са кухненските помещения. Та нали става въпрос именно за храна, която светлината произвежда в домашни условия? Процесите в лампите-контейнери се контролират от своеобразна станция. Вградените в пулта ръчки задействат клапи, които улесняват събирането на спирулината, щом тя е готова за консумация или за друга употреба.

Съчетание между изкуство, оригинален вътрешен дизайн и един безкраен, полезен процес, задействан от добрата, стара /но никога неостаряваща/ фотосинтеза.