Земеделската комисия в Парламента ще разгледа наложеното от президента вето върху промените в Закона за посевния и посадъчния материал. На 2 февруари Румен Радев върна текстовете, които създават нови правила за промяна на предназначението на земеделски земи и правят безсрочно правото на стоеж върху територии, които в момента имат разрешение за това.

Радев се аргументира, че тези правила не изпълняват конституционното задължение на държавата за особена закрила на земята и не гарантират промяна на предназначението на обработваемите земи само по изключение при доказана нужда. Очаква се депутатите да бъдат посещнати от протестиращи граждани.