Масово земеделските стопани, които отглеждат овощни насаждения в Кюстендилска област не застраховат културите си. Засега те все още не могат да прогнозират каква ще бъде реколтата тази година след падналите минусови температури

Кюстендил

Според стопанина, много е важно през пролетта да не падне мраз, защото тогава цветовете на трайните насаждения загиват, а това се отразява негативно на реколтата. Миналата пролет точно заради подобни природни явления реколтата например от череши беше слаба, а качеството на плодовете лошо.

Качеството на черешите зависи не само от природните условия, но и от сортовете, а в Кюстендилския край стопаните казват, че вече изпробват нови, тъй като реколтата от тях се продава на пазара на по-високи цени и е по-качествена.