Земеделските производители подкрепиха проектозакона за браншовите организации. Законопроектът има за цел да стимулира сдружаването на земеделските производители в браншови организации, което ще даде възможност за по-добър диалог между бранша и...

Земеделските производители подкрепиха проектозакона за браншовите организации. Законопроектът има за цел да стимулира сдружаването на земеделските производители в браншови организации, което ще даде възможност за по-добър диалог между бранша и институциите.

Първоначалната идея на земеделското министерство беше в закона да бъде регламентирана и дейността на браншовите организации на преработвателите, но по време на днешното заседание на Комисията по земеделието и храните текстовете отпаднаха.

Обединяването на земеделците ще става на производствен принцип. В един и същи сектор може да се създаде повече от една браншова организация, която трябва да бъде регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел.

Цветелина Алексова - фермер от с. Гигинци: "Проблемите, които ги има дадена ферма, не са лично за нея. Те са комплексни."

От Асоциацията на индустриалното свиневъдство предлагат от текстовете да отпадне изискването да има седалища на организациите в не по-малко от половината области на страната.

Анатоли Митев - Асоциация на индустриалното свиневъдство: "Нашите ферми се намират в шест области. В изискванията за представителност трябва да имаме 15 офиса. Не е възможно, не ни трябват."

От Асоциацията на зърнопроизводителите и тази на зеленчукопроизводителите подкрепиха проекта и заявиха, че отдавна е имало необходимост работата на браншовите организации да бъде регламентирана в закон.

Мариела Йорданова - Асоциация на зърнопроизводителите: "Бихме искали да се дадат и повече стимули за сдружаване на браншовите организации. Тези стимули биха дошли от даването на по-големи правомощия и контролни и административни фукнции."

Проектозаконът предвижда представителните браншови организации да отчитат всяка година дейността си пред министъра на земеделието и храните. Те ще участват и в изготвянето на закони и проекти.

Десислава Танева - министър на земеделието и храните: "Едни такива правила съм сигурна, че ще стимулират обединенията между многото организации в различни сектори, които се създават. Това и самите вас ще направи по-силни."

Това е трети опит законът да бъде приет. Всички предложения на фермерите за подобряване на проекта ще бъдат разгледани от Комисията по земеделието и храните.