Регистрираните земеделски стопани вече имат възможност да наемат работници с еднодневни трудови договори за 4 часа. До сега те бяха задължени при наемане на хора за един ден да подписват с тях договори за 8 часов работен ден. Трудовите договори могат да се регистрират както на място в дирекциите “Инспекция по труда” така и онлайн.

Благоевград

Седем пъти са се увеличили еднодневните трудови договори регистрирани онлайн за първите 5 месеца на тази година в Благоевградско. Те са въведени с цел по-лесно наемане на работниците за сезонна селскостопанска работа, спестяват пътуване на работодателите до областния център и могат да бъдат регистрирани извън работно време на администрацията.

Славянка Симитчийска, директор на Дирекция “Инспекция по труда” Благоевград: От началото на тази година до 30 май дирекция Инспекция по труда Благоевград е предоставила на регистрирани земеделски производители 746 образци на еднодневни трудови договори, като за същия период на миналата година те бяха 135, тоест ръста е значителен до момента.

Наетите на еднодневен трудов договор работници се осигуряват за пенсия и не губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица.

Славянка Симитчийска, директор на Дирекция “Инспекция по труда” Благоевград: Те в повечето случай не вярват, че няма да им се отнемат помощите, така че и на тях им разяснявахме, че няма да загубят правата си, включително и това даже, че този договор ги освобождава от този обществено полезен труд, който трябва да полагат 14 дни.

В Благоевградска област най-много еднодневни трудови договори се сключват по време на кампанията за прибиране на реколтата от лозовите масиви през есента както и за бране на зеленчуци от оранжериите в района на Сандански и Петрич .