Климатичните промени засягат повече жените отколкото мъжете - това сочат няколко научни изследвания. Данните на ООН показват, че около 80% от хората, които са напуснали родните си места заради изменения на климата са жени.

Първичната роля на онези, които се грижат за семейството и осигуряват храна и вода, прави дамите много по-уязвими в случаи на наводнения, суша, природни бедствия.

В Парижкото споразумение за климата от 2015 година е заложена специална клауза, която признава, че жените са диспропорционално засегнати от неблагоприятните условия на планетата, и че в тази посока е необходимо да бъдат предприети мерки. Като засегната е цялата женска общност - без значение на географско и социално положение.