Протест срещу системното промишлено замърсяване на водите на река Струма и язовир Пчелина край Перник организираха местни риболовни дружества. От няколко месеца, според тях, реката постоянно променя цвета си, тонове мъртва риба изплуваха през септември в язовира, а институциите бездействат.

От месеци Марио Антонов и негови съмишленици следят състоянието на реката в района на Перник. Подали са десетки сигнали за силно оцветена вода и остра миризма. Коритото й преминава през индустриалната зона на града и се влива в язовира.

Марио Антонов, Централна рибно-опазваща организация: И се вижда това са вече замърсявания от промишлен характер. Това са изключително силно отровни води.

Пред сградата на РИОСВ тази сутрин се събраха недоволни от начина, по който институциите контролират кой какво изхвърля във водата.

Символично река Струма бе погребана от протестиращите.

Калин Кабзималски, Централна рибно-опазваща организация: Цех за шампоани, цялата река беше в 40-сантиметра пяна, все едно си правите вана в банята.

И според институциите всичко е наред. Няма проблем.

От РИОСВ-Перник отговарят, че от началото на годината са проверени 12 промишлени обекта по протежението на реката. Установени са нарушения при 6 от тях и са наложени санкции.

Анелия Дренска, началник "Превантивна дейност", РИОСВ Перник: Това са промишлени предприятия, пречиствателни станции и депа за отпадъци. Водата, която се влива в реката е с показатели на условно чиста вода.

РИОСВ-Перник очаква резултати от проби на водата, взети преди месец. Протестиращите вече имат такива от българска и от чужда лаборатория.

Марио Антонов, Централна рибно-опазваща организация: Изброявам елементите, които са във водата - алуминий, арсен, бор, волфрам, живак, манган, молибден, никел, силиций, сяра, титан, хром.

Ако не се преустанови изливането на отпадни води в реката, протестиращите казват, че ще блокират международния път Е 79.