Жителите на ловешкото село Ъглен излязоха на протест пред Министерството на околната среда и водите. Причина за тяхното недоволство е изграждането на кариера за добив на инертни материали в района. Хората се опасяват, че изкопните дейности ще застрашат селото да остане без питейна вода, както и че ще нанесе непоправими щети на природата.

Това е вторият протест на жителите на село Ъглен за по-малко от месец. Този път те се събраха пред Министерство на околната среда и водите, за да внесат доклада, който оценява въздействието на кариерата върху околната среда в района, изготвен от инвеститорите. Протестиращите оспорват изводите в доклада.

Христо Николов: "В доклада им от 2015г. подписите на екипа, изработил доклада, изглеждат по следния начин - фотокопие, което е наложено по някакъв начин, което е наложено върху доклада, а не са оригинални подписи, което го прави не много убедителен. След преработването му през 2016, виждаме абсолютно същата картинка с подписи. Напълно идентична с първата."

Жителите на Ъглен оспориха и твърденията, че кариерата ще разкрие нови работни места.

Йото Пацов: "Тези високотехнологични машини изискват специализиран персонал, с какъвто селото не разполага. Глупостите, че добивът на този прекрасен камък ще направи от съселяните ми и може би от самия мен каменоделци е в областта на ненаучната фантастика."

От Екоминистерството заявиха, че едва когато се запознаят в детайли с казуса, ще решат каква ще бъде съдбата на кариерата в луковитското село.

Тодор Великов: "Изискали сме докладите Басейнова дирекция - Плевен и РИОСВ Плевен. Ще се съпоставят всичките тези и министърът ще вземе съответното решение."

Протестиращите настояха разкриването на кариерата да бъде спряно и допълниха, че ако това не се случи, ще продължат с протестите.