Представители на пет инициативни комитета поискаха оставките на директорите на Басейнова дирекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Причината - кариери за добив на инертни материали и инсталация за производство на биогаз, чиито дейности, според гражданските сдружения, увреждат здравето на хората от няколко села. Ако оставките не бъдат дадени до края на годината, жители на три общини ще блокират автомагистрала "Тракия".

Куртово Конаре, Стамболийски Труд, Марица Червен, Асеновград

Недоволството е заради кариерата за добив на инертни материали до Куртово Конаре, кариерата край село Червен, която е в процес на изграждане и инсталацията за биогаз в село Труд.

Стоян Кънев - Инициативен комитет за прекратяване на концесията на кариерата в село Куртово Конаре: "Оставката искаме на Георги Семерджиев и доцент Стефан Шилев, тъй като през последните три години станахме свидетели на редица административни нарушения от тези две институции, които са в ущърб на местното население."

Според хората заболяванията в Куртово Конаре са се увеличили, а голяма част от реколтата е унищожена.

Златка Дойчевска - село Куртово Конаре: "Първото е водоподаването, че няма вода за поливане, второто е запрашаването, което се получи, защото камионите непрекъснато минават."

Според хората от село Труд централата за производство на биогаз няма нужната Оценка за въздействие на околната среда.

Станимир Тончев - Инициативен комитет срещу инсталация за биогаз в село Труд: "Само се развяват документи и разрешителни, според които всичко е в норми, оттам нататък за нас не са реални проверките."

От инициативния комитет срещу планираната кариера край село Червен казват, че мястото се намира в две защитени зони и не е имало обществено обсъждане.

Александър Илиев - Инициативен комитет срещу кариерата край село Червен: "Населението не беше уведомено навреме, реагирахме в последния момент и тъй като не бяхме сигурни в институциите, заведохме съдебно дело в Административния съд."

По повод исканата му оставка директорът на Басейнова дирекция Георги Семерджиев заяви, че е спазил закона, а всички искания на жителите са минали през няколко съдебни процедури. От Инспекцията по околната среда обявиха, че от началото на годината са извършили над 980 извънредни проверки по сигнали, със 74 наказателни постановления и че не приемат обвиненията за липса на контрол и неспазване на задълженията.