Столичният квартал "Гоце Делчев" на протест срещу застрояването на зелената площ между блокове 253 и 254А. Инвеститор е планирал да изгради на терена пететажен блок с триетажен подземен паркинг. Предвидено е и разширяване на съществуващите улици в квартала за улесняване на достъпа до новия обект.

Според местните жители, не е ясно как се е стигнало до решението за строежа на общински терен.

Те се оплакват и от отказа на Общината да обяви името на избрания инвеститор.

Живеещите в района се опасяват от незачитане на нормите за отстояние между съседни сгради и готвят колективна жалба до община "Триадица".